Dokumenty korporacyjne

Statut Spółki

Stały Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia.

Regulamin Zarządu

Regulamin Rady Nadzorczej

Kodeks Etyki w Grupie Kapitałowej VRG S.A.

Kodeks postępowania dla Dostawców i Kontrahentów Grupy Kapitałowej VRG S.A.