Dokumenty korporacyjne

Statut Spółki

Stały Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia.

Regulamin Zarządu

Kodeks Etyki w Grupie Kapitałowej VRG S.A.

Regulamin Rady Nadzorczej