Wojciech Olejniczak - Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej PZU S.A.
Doktor nauk ekonomicznych (praca obroniona w 2007 roku w Zakładzie Prawa i Finansów) SGGW.
Od 2015 r. związany z sektorem finansowym, najpierw jako Doradca Prezesa NBP, a następnie w latach 2016-2019 na stanowisku Dyrektora Departamentu Biznesu Agro w Alior Bank S.A.
Od 2019 roku związany z Grupą mBank S.A. (Pion Bankowości Inwestycyjnej).
W latach 2015-2016 Doradca Rządu Ukrainy w obszarze wsparcia reformy spółek rolno-spożywczych oraz zmian instytucjonalnych Ministerstwa Rolnictwa i jego agend. W latach 2003-2005 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiedzialny za wprowadzenie Polski do systemu Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Poseł do Parlamentu Europejskiego VII kadencji (2009-2014): członek Komisji Rozwoju Regionalnego (REGI) i Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI). Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej (2001-2009).
W latach 2013-2016 Prezes Polskiego Związku Triathlonu i Członek Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Wojciech Olejniczak spełnia kryteria niezależności członka rad nadzorczych określone w art.  129 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rad nadzorczych spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały Nr 13/1834/2021 Rady Giełdy z dnia 29 marca 2021 r.