Okresy zamknięte

 

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) w  odniesieniu do terminów publikacji raportów okresowych w 2021 roku, ogłoszonych raportem bieżącym spółki VRG S.A. nr 9/2021, na podstawie art. 19 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) („Rozporządzenie MAR”) - informuje, że w 2021 roku w Spółce obowiązują następujące okresy zamknięte:


a) 27 lutego 2021 r. – 16 kwietnia 2021 r. – okres zamknięty związany z pracami nad przygotowaniem i publikacją raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok;

b) 27 kwietnia 2021 r. – 27 maja 2021 r. – okres zamknięty związany z pracami nad przygotowaniem i publikacją skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2021 roku;

c) 27 lipca 2021 r. – 26 sierpnia 2021 r. – okres zamknięty związany z pracami nad przygotowaniem i publikacją skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2021 roku,

d) 18 października 2021 r. – 17 listopada 2021 r. okres zamknięty związany z pracami nad przygotowaniem i publikacją skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2021 roku.