Okresy zamknięte

 

 

VRG S.A. w Krakowie (dalej: „Spółka”), w  odniesieniu do terminów publikacji raportów okresowych w 2018 roku, ogłoszonych raportem bieżącym nr 2/2018, na podstawie art. 19 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE - informuje, iż w 2018 roku obowiązują następujące okresy zamknięte:

 

a) 19 luty 2018 – 21 marca 2018 roku – okres zamknięty związany z pracami nad przygotowaniem i publikacją raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok;

 

b) 16 kwietnia 2018 – 16 maja 2018 roku – okres zamknięty związany z pracami nad przygotowaniem i publikacją rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał  2018 roku;

 

c) 27 sierpnia 2018 – 26 września  2018 roku – okres zamknięty związany z pracami nad przygotowaniem i publikacją rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2018 roku,

 

d) 15 października 2018 – 14 listopada 2018 roku okres zamknięty związany z pracami nad przygotowaniem i publikacją rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2018 roku.