Okresy zamknięte

 

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) w odniesieniu do terminów publikacji raportów okresowych w 2024 roku, ogłoszonych raportem bieżącym spółki VRG S.A. nr 2/2024, na podstawie art. 19 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) („Rozporządzenie MAR”) - informuje, że w 2024 roku w Spółce obowiązują następujące okresy zamknięte:

a) 12 marca 2024 r. – 11 kwietnia 2024 r. – okres zamknięty związany z pracami nad przygotowaniem i publikacją raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2023 rok;

b) 21 kwietnia 2024 r. – 21 maja 2024 r. – okres zamknięty związany z pracami nad przygotowaniem i publikacją skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2024 roku;

c) 23 lipca 2024 r. – 22 sierpnia 2024 r. – okres zamknięty związany z pracami nad przygotowaniem i publikacją skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2024 roku,

d) 15 października 2024 r. – 14 listopada 2024 r. okres zamknięty związany z pracami nad przygotowaniem i publikacją skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2024 roku.