Okresy zamknięte

 

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) w  odniesieniu do terminów publikacji raportów okresowych w 2022 roku, ogłoszonych raportem bieżącym spółki VRG S.A. nr 3/2023, na podstawie art. 19 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) („Rozporządzenie MAR”) - informuje, że w 2023 roku w Spółce obowiązują następujące okresy zamknięte:

a) 6 marca 2023 r. – 5 kwietnia 2023 r. – okres zamknięty związany z pracami nad przygotowaniem i publikacją raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2022 rok;

b) 17 kwietnia 2023 r. – 17 maja 2023 r. – okres zamknięty związany z pracami nad przygotowaniem i publikacją skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2023 roku;

c) 25 lipca 2023 r. – 24 sierpnia 2023 r. – okres zamknięty związany z pracami nad przygotowaniem i publikacją skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2023 roku,

d) 16 października 2023 r. – 15 listopada 2023 r. okres zamknięty związany z pracami nad przygotowaniem i publikacją skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2023 roku.