Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza spółki VRG S.A. w Krakowie ("Spółka") sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.