Łukasz Bernacki - Wiceprezes Zarządu

Wykształcenie:

1996-2001 absolwent studiów magisterskich Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Zarządzania i Marketingu, specjalizacja Rachunkowość

 

Zatrudnienie; pełnione funkcje:

2000-2005 doradca ds. bankowości korporacyjnej w BRE Banku S.A.

2006-2009 Relationship Manager oraz Zastępca Dyrektora Regionu w Banku DnB Nord Polska S.A.

2013-2021  członek Rady Nadzorczej Premium Cigars Sp. z o.o.

od 2009-nadal związany jest z grupą kapitałową VRG S.A., gdzie:

a) w okresie od 2009-2015 r. pracował na stanowisku zastępcy dyrektora finansowego spółki VRG S.A.;

b) w okresie 2009-2015 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, a następnie Prezesa Zarządu spółki zależnej DCG S.A.;

c) w okresie 2016-2020 r. pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej spółki zależnej DCG S.A.;

d) w okresie od 2015 r. (nadal) zatrudniony jest w spółce zależnej W.KRUK S.A., w tym w okresie 2015-2020 r. jako Wiceprezes Zarządu, a od lipca 2020 r. jako Prezes Zarządu.