Łukasz Bernacki - Wiceprezes Zarządu

Łukasz Bernacki jest absolwentem studiów magisterskich Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Zarządzania i Marketingu, specjalizacja Rachunkowość (1996-2001)

Przebieg kariery zawodowej:
2000-2005  doradca ds. bankowości korporacyjnej w BRE Banku S.A.
2006-2009  Relationship Manager oraz Zastępca Dyrektora Regionu w Banku DnB Nord Polska S.A.
2013-2021  członek Rady Nadzorczej Premium Cigars Sp. z o.o.
Od 2009-nadal  związany jest z grupą kapitałową VRG S.A., gdzie:
a) w okresie od 2009-2015 r. pracował na stanowisku zastępcy dyrektora finansowego spółki VRG S.A.;
b) w okresie 2009-2015 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, a następnie Prezesa Zarządu spółki zależnej DCG S.A.;
c) w okresie 2016-2020 r. pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej spółki zależnej DCG S.A.;
d) od 2015 r. zatrudniony jest w spółce zależnej W.KRUK S.A., w tym w okresie 2015-2020 r. jako Wiceprezes Zarządu, a od lipca 2020 r. jako Prezes Zarządu.
e) od lipca 2022 r. pełni funkcje Wiceprezesa Zarządu VRG S.A.
f) od września 2023 r. pełni funkcje członka Zarządu WK 1840 HU Kft, spółki zależnej od W. Kruk S.A.