Grupa kapitałowa

 

STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ VRG S.A.

 

VRG S.A.

W.KRUK S.A.
100% akcji
DCG S.A.
100% akcji
VG Property Sp. z o.o.
100% udziałów
WSM Factory Sp. z o.o.  
100%  udziałów

 

W skład Grupy Kapitałowej VRG S.A. wchodzą następujące  podmioty gospodarcze uzyskujące obroty na poziomie istotnym w stosunku do całości obrotów grupy kapitałowej:

  1. VRG S.A. (podmiot dominujący) z siedzibą w Krakowie przy ulicy Pilotów 10, kod: 31-462. Spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000047082. Głównym przedmiotem działalności VRG S.A. jest projektowanie, produkcja oraz sprzedaż detaliczna klasycznej odzieży męskiej takiej jak garnitury, marynarki, spodnie, koszule oraz akcesoria. Za datę powstania samodzielnego przedsiębiorstwa, którego kontynuatorem tradycji i następcą prawnym jest VRG S.A. przyjmuje się rok 1948. VRG S.A. posiada wykształcone kompetencje w zakresie kreacji oraz dystrybucji kolekcji formalnych oraz smart casual. Podstawową ofertę VRG S.A. stanowi formalna i nieformalna kolekcja mody męskiej pod markami Vistula, Bytom, Wólczanka oraz Vesari i Intermoda. Wiodące marki własne  Vistula, Bytom i Wólczanka  są obecne na rynku polskim odpowiednio od roku 1967, 1945 oraz 1948.

  2. W.KRUK S.A. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Pilotów 10, kod: 31-462. Spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000500269. VRG S.A. posiada 100% akcji w kapitale zakładowym W.KRUK S.A., co uprawnia do wykonywania 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki. Głównym przedmiotem działalności W.KRUK S.A. jest projektowanie, wytwarzanie oraz sprzedaż detaliczna  markowych produktów luksusowych takich jak biżuteria, zegarki oraz przedmioty o charakterze upominków. Oferta marki W.KRUK, najstarszej polskiej marki jubilerskiej, której rodowód sięga 1840 roku, obejmuje biżuterię ze złota, platyny, srebra oraz innych metali. Podstawową kategorię produktów stanowi biżuteria złota z brylantami i kamieniami naturalnymi. Poprzez wyselekcjonowane salony jubilerskie marki W.KRUK odbywa się także dystrybucja luksusowych szwajcarskich zegarków takich marek jak między innymi: Rolex, Hublot, Omega, Girard-Perregaux.  

  3. DCG S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Bystrzyckiej 81a, kod 04-907. Spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Warszawie, Wydział XXI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000285675. Głównym przedmiotem działalności DCG S.A. jest zarządzanie siecią salonów firmowych własnej marki Deni Cler Milano oferującej ekskluzywną odzież damską. VRG S.A. posiada 100% akcji w kapitale zakładowym DCG S.A., co uprawnia do wykonywania 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki.

  4. WSM Factory Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Pilotów 10, kod: 31-462. Spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000538836. Głównym przedmiotem działalności WSM Factory Sp. z o.o. jest konfekcjonowanie wyrobów odzieżowych w zakładzie produkcyjnym w Ostrowcu Świętokrzyskim na zlecenie podmiotu dominującego, w szczególności obejmujących koszule męskie marek Wólczanka, Lambert, Vistula i Lantier oraz koszule i bluzki damskie marek Wólczanka i Lambert. Działalność spółki obejmuje również konfekcjonowanie wyrobów odzieżowych w ramach eksportowych kontraktów przerobowych dla podmiotów zagranicznych. VRG S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym WSM Factory Sp. z o.o. co uprawnia do wykonywania 100% głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki.

  5. VG Property Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Pilotów 10 , kod: 31-462. Spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000505973. Głównym przedmiotem działalności VG Property Sp. z o.o. jest zarządzanie nieruchomościami i ruchomościami produkcyjnymi wykorzystywanymi do produkcji odzieżowej. VRG S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym VG Property Sp. z o.o., co uprawnia do wykonywania 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej spółki.