Michał Zimnicki - Wiceprezes Zarządu

Profil zawodowy:
Menadżer z wieloletnim praktycznym doświadczeniem zdobytym przy znaczących projektach finansowych i biznesowych w spółkach o różnych profilach działalności. Osoba łącząca praktyczną wiedzę z obszaru finansów z umiejętnością zarządzania operacyjnego i strategicznego spółkami na poziomie struktur Zarządu.
Wykształcenie:
1996 – 2001 Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kierunek: Finanse i Bankowość, Specjalność: Finanse Przedsiębiorstw
Doświadczenie zawodowe:

Od września 2023 r. – WK 1840 HU Kft, spółka zależna od W.Kruk S.A., stanowisko: Członek Zarządu
Od lipca 2022 r. – W.Kruk S.A., spółka zależna od VRG S.A., Członek Zarządu
Od lipca 2021 r. – DCG S.A. spółka zależna od VRG S.A., stanowisko: Członek Rady Nadzorczej
Od września 2020 r. – VRG S.A., stanowisko: Wiceprezes Zarządu, CFO

Luty 2012 – sierpień 2020 Marketing Investment Group S.A.
stanowisko: CFO, Członek Zarządu
profil spółki: duża grupa kapitałowa o profilu handlowym, branża obuwniczo-odzieżowa, działalność prowadzona w blisko 10 krajach ościennych poprzez sklepy stacjonarne jak i kanał e-commerce

Lipie 2006 – czerwiec 2011 Lynka Sp. z o.o.
stanowisko: Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu
profil spółki: średniej wielkości spółka produkcyjno-hadlowo-usługowa, branża artykułów tekstylnych i promocyjnych.

Październik 2004 – czerwiec 2006 Mota-Engil Polska S.A.
stanowisko: Z-ca Dyrektora Finansowego, Prokurent
profil spółki: duża spółka budownictwa drogowego i kubaturowego, developer

Listopad 2003 – wrzesień 2004 Sheraton Warsaw Hotel Sp. z o.o.
stanowisko: Księgowy następnie Główny Księgowy
profil spółki: pięciogwiazdkowe hotele warszawskie – Sheraton i Westin

Wrzesień 2001 – Październik 2003 PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.
stanowisko: Konsultant następnie Starszy Konsultant
profil spółki: firma doradczo-audytorska