Michał Zimnicki - Wiceprezes Zarządu

Profil zawodowy:

CFO z wieloletnim praktycznym doświadczeniem zdobytym przy znaczących projektach finansowych i biznesowych w spółkach o różnych profilach działalności. Osoba łącząca praktyczną wiedzę z obszaru finansów z umiejętnością zarządzania operacyjnego i strategicznego spółkami na poziomie struktur Zarządu.

Wykształcenie:

1996 – 2001 Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kierunek: Finanse i Bankowość, Specjalność: Finanse Przedsiębiorstw

Doświadczenie zawodowe:

II 2012 – VIII 2020 Marketing Investment Group S.A.
stanowisko: CFO, Członek Zarządu
profil spółki: duża grupa kapitałowa o profilu handlowym, branża obuwniczo-odzieżowa, działalność prowadzona w blisko 10 krajach ościennych poprzez sklepy stacjonarne jak i kanał e-commerce
VII 2006 – VI 2011 Lynka Sp. z o.o.
stanowisko: Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu
profil spółki: średniej wielkości spółka produkcyjno-hadlowo-usługowa, branża artykułów tekstylnych i promocyjnych.
X 2004 – VI 2006 Mota-Engil Polska S.A.
stanowisko: Z-ca Dyrektora Finansowego, Prokurent
profil spółki: duża spółka budownictwa drogowego i kubaturowego, developer
XI 2003 – IX 2004 Sheraton Warsaw Hotel Sp. z o.o.
stanowisko: Księgowy następnie Główny Księgowy
profil spółki: pięciogwiazdkowe hotele warszawskie – Sheraton i Westin
IX 2001 – X 2003 PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.
stanowisko: Konsultant następnie Starszy Konsultant
profil spółki: firma doradczo-audytorska