Kontakt

VRG S.A.
ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków
tel. +48 12 656 18 32, faks + 48 12 656 50 98, 
e-mail: sekretariat@vrg.pl

NIP: 675-000-03-61, NIP UE: PL 6750000361, REGON: 351001329
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000047082
Kapitał zakładowy w wysokości 49.122.108 zł, w pełni opłacony

Relacje Inwestorskie

Erwin Bakalarz

E-mail: erwin.bakalarz@vrg.pl
E-mail: relacjeinwestorskie@vrg.pl

Biuro Prasowe VRG S.A.

E-mail: biuroprasowe@vrg.pl

 

VRG S.A.

ul. Pilotów 10
31-462 Kraków

www.vrg.pl

 

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych w VRG S.A.

Grzegorz Zastawny
E-mail: inspektorODO@vrg.pl

Marketing i PR Vistula

Marta Zielińska 
PR Manager
E-mail: marta.zielinska@vrg.pl

www.vistula.pl

Marketing i PR Bytom

Krzysztof Pyzik
Kierownik ds. Marketingu 
E-mail: krzysztof.pyzik@vrg.pl

Marketing i PR Wólczanka

Joanna Jaremus
Marketing Manager Marki Wólczanka 
E-mail: joanna.jaremus@vrg.pl

www.wolczanka.pl

Marketing i PR W.KRUK

Karolina Kocińska
Manager ds. PR
e-mail: karolina.kocinska@wkruk.pl


Showroom, salon W.KRUK, I piętro
Pl. Trzech Krzyży 8
00-507 Warszawa

www.wkruk.pl

Marketing i PR DENI CLER

Monika Gąsiorek-Mosiołek
Dyrektor ds. Marketingu
e-mail: m.gasiorek-mosiolek@denicler.eu


DCG S.A.
ul. Bystrzycka 81 A
04- 907 Warszawa

www.denicler.eu

Reklamacje

reklamacje.centrala@vrg.pl

783 782 836