Kontakt

VRG S.A.
ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków
tel. +48 12 656 18 32, faks + 48 12 656 50 98, 
e-mail: sekretariat@vrg.pl

NIP: 675-000-03-61, NIP UE: PL 6750000361, REGON: 351001329
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000047082
Kapitał zakładowy w wysokości 49.122.108 zł, w pełni opłacony

 

Relacje Inwestorskie

Erwin Bakalarz

e-mail: erwin.bakalarz@vrg.pl
e-mail: relacjeinwestorskie@vrg.pl

 

Biuro Prasowe VRG S.A.

e-mail: biuroprasowe@vrg.pl

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych w VRG S.A.

Grzegorz Zastawny
e-mail: inspektorODO@vrg.pl

 

Reklamacje

e-mail: reklamacje.centrala@vrg.pl

tel. 783 782 836

Marketing i PR Vistula

Sylwia Małanowska 
Brand Manager – Vistula
e-mail: sylwia.malanowska@vrg.pl

vistula.pl

Marketing i PR Bytom

Krzysztof Pyzik
Kierownik ds. Marketingu 
e-mail: krzysztof.pyzik@vrg.pl

bytom.com.pl

Marketing i PR Wólczanka

Joanna Jaremus
Marketing Manager Marki Wólczanka 
e-mail: joanna.jaremus@vrg.pl

wolczanka.pl

Marketing i PR W.KRUK

Barbara Dulewicz
Manager ds. Komunikacji Korporacyjnej
E-mail: barbara.dulewicz@wkruk.pl

Marta Hoffmann
Asystentka Działu Marketingu, Koordynatorka Showroomu
E-mail: marta.hoffmann@wkruk.pl

Showroom, salon W.KRUK, I piętro
Pl. Trzech Krzyży 8
00-507 Warszawa

wkruk.pl

Marketing i PR DENI CLER

Monika Gąsiorek-Mosiołek
Dyrektor ds. Marketingu
e-mail: m.gasiorek-mosiolek@denicler.eu


DCG S.A.
ul. Bystrzycka 81 A
04- 907 Warszawa

denicler.eu