Historia

 

VRG S.A. kontynuuje tradycję krakowskich zakładów odzieżowych z okresu dwudziestolecia międzywojennego, Państwowego Zakładu Umundurowań i prywatnej firmy Strassberg. Można uznać, iż jako samodzielny podmiot Spółka rozpoczęła działalność w 1948 roku, kiedy to utworzone zostały Krakowskie Zakłady Przemysłu Odzieżowego. Wraz z rozwojem i specjalizacją działalności w 1961 roku rozpoczęto produkcję przeznaczoną na sprzedaż eksportową, a w 1966 roku została podjęta decyzja o zaniechaniu produkcji odzieży damskiej na rzecz ubrań męskich.

 

Istotne wydarzenia w historii VRG S.A.

 • W roku 1948 aktem erekcyjnym Ministra Przemysłu i Handlu „Zjednoczone Fabryki Konfekcyjne” grupujące działające na terenie Krakowa cztery zakłady odzieżowe, otrzymały nazwę „Krakowskie Zakłady Przemysłu Odzieżowego” (dalej KZPO) i stały się samodzielną jednostką gospodarczą, podległą Centralnemu Zarządowi Przemysłu Odzieżowego.

 • W roku 1949 KZPO przejęły wytwórnię odzieży „Polonia” w Krakowie. Po przejęciu jednego z budynków Monopolu Tytoniowego przy ul. Nadwiślańskiej 11 w Krakowie, przedsiębiorstwo przeniosło się w całości do dzielnicy Podgórze.

 • W roku 1956 KZPO otrzymały kolejny obiekt przy ul. Nadwiślańskiej 13, Od 1956 roku całość produkcji KZPO mieści się już w budynkach przy ul. Nadwiślańskiej w Krakowie.

 • W roku 1961 KZPO rozpoczęły produkcję na eksport.

 • Od roku 1966 profil produkcji KZPO obejmuje już wyłącznie klasyczną odzież męską.

 • W roku 1967 KZPO przejęły dodatkowy budynek przy ul. Nadwiślańskiej 7. Na podstawie Zarządzenia nr 34/0/67 z dnia 20.09.1967 roku wydanego przez Ministra Przemysłu Lekkiego KZPO zmieniły nazwę na: Zakłady Przemysłu Odzieżowego „Vistula”.

 • W latach 70-tych XX wieku następuje modernizacja zakładu w Krakowie oraz uruchomienie zakładów filialnych w Myślenicach, Staszowie, Przeworsku i Łańcucie.

 • 30 kwietnia 1991 roku ma miejsce przekształcenie Zakładów Przemysłu Odzieżowego „Vistula” w Jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa, powstaje spółka Zakłady Przemysłu Odzieżowego „VISTULA” S.A.

 • 30 września 1993 roku Zakłady Przemysłu Odzieżowego „VISTULA” S.A. jako jedna z pierwszych firm odzieżowych debiutuje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 • W wyniku zakończonego w 2004 roku całkowitego wydzielenia zaplecza produkcyjnego do spółek zależnych, podstawową formą działalności operacyjnej Spółki staje się projektowanie odzieży, rozwój działalności handlowej, zarządzanie sprzedażą i komunikacja marketingowa.

 • W dniu 30 stycznia 2001 roku następuje rejestracja nowej firmy Spółki: Vistula Spółka Akcyjna.

 • 31 sierpnia 2006 roku ma miejsce połączenie Vistula S.A. ze spółką Wólczanka S.A. z siedzibą w Łodzi, czołowym producentem i dystrybutorem koszul męskich w Polsce. Po połączeniu spółka przyjmuje nazwę Vistula & Wólczanka S.A.

 • 17 stycznia 2007 roku Vistula nabywa 100% udziałów w spółce Galeria Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 • W dniu 30 maja 2008 roku, w wyniku transakcji przeprowadzonej w ramach wezwania ogłoszonego 5 maja 2008 roku, Vistula & Wólczanka S.A. nabywa 66% akcji spółki W.Kruk S.A. z siedzibą w Poznaniu.

 • 31 grudnia 2008 roku następuje sądowa rejestracja połączenia spółek Vistula & Wólczanka S.A. z W.Kruk S.A. Po połączeniu Vistula & Wólczanka S.A. zmienia nazwę na Vistula Group S.A.
 • 31 marca 2015 roku została zawarta umowa przeniesienia całej działalności jubilerskiej prowadzonej pod marką W.KRUK do spółki zależnej od Vistula Group S.A. tj. do spółki W.KRUK S.A. z siedzibą w Krakowie. Przeniesienie nastąpiło w formie wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, funkcjonującej dotychczas w ramach przedsiębiorstwa spółki Vistula Group S.A. jako Jednostka Organizacyjna W.KRUK, obejmującej organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych oraz zobowiązań, przeznaczonej do realizacji określonych zadań gospodarczych w zakresie działalności jubilerskiej.
 • 30 listopada 2018 roku ma miejsce połączenie Vistula Group S.A. ze spółką Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie specjalizującą się w projektowaniu oraz dystrybucji wysokiej jakości kolekcji mody dla mężczyzn. Po połączeniu spółka przyjmuje nazwę VRG S.A.