Marta Fryzowska – WICEPREZESKA ZARZĄDU

Pani Marta Fryzowska, jest absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału Prawa i Administracji, specjalność: administracja (2001 - 2006). Od roku 2006 była zatrudniona w spółce LPP S.A., kolejno na stanowiskach: asystenta kupca w dziale przygotowania produktu Reserved Men (2006 – 2007), młodszego kupca w tym samym dziale (2007 – 2009), kupca, a następnie kupca mody w tym samym dziale (2009 - 2010),  menedżera produktu w dziale przygotowania produktu Reserved Men (2011-2015), a od 10.2015 r. zajmowała stanowisko dyrektora kolekcji w dziale przygotowania produktu Reserved Men. W latach 2010 - 2011 kupiec mody Cache – Cache, odzież damska (2010 – 2011) w Beaumanoir.
Marta Fryzowska od grudnia 2021 roku pełni funkcję Wiceprezeski Zarządu VRG S.A. . Od czerwca 2022 roku pełni również funkcję członkini Rady Nadzorczej w spółce zależnej DCG S.A.