Blanka Borkowska - Członkini Rady Nadzorczej

BLANKA BORKOWSKA - CZŁONKINI RADY NADZORCZEJ

Pani Blanka Borkowska jest absolwentką Wydziału Organizacji i Zarządzania, ze specjalnością Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Wyższej Szkole Handlu i Prawa w Warszawie. Dodatkowo w 2002 roku ukończyła Studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS). Od 2011 jest też coachem (Erickson College).

Karierę zawodową zaczęła w 1995 roku, przechodząc różne szczeble drogi HRowej i poznając różne branże. Najdłuższe doświadczenie zdobyła w branży odzieżowej (fashion retail) - w polskich markach Americanos i CCC, a przede wszystkim kilkanaście lat pracując w hiszpańskiej grupie Indiex (właściciel takich marek odzieżowych jak ZARA, Bershka, Stradivarius, Pul&Bear, Oysho, Massimo Dutti, ZARA Home), gdzie pełniła rolę Dyrektora HR na Polskę, następnie Managera Zarządzającego, a w kolejnym kroku - Międzynarodowego Dyrektora HR, gdzie odpowiadała za politykę personalną w kilku krajach Europy. W 2018 roku zmieniła branżę i dołączyła do francuskiej firmy FM Logistic pełniąc rolę Dyrektora HR na Europę Centralną i członka Zespołu Zarządzającego. Od 2022 roku pełni funkcję Dyrektora obszaru People & Culture na Polskę i Kraje Bałtyckie w firmie ISS Facility Services. Jest też członkiem zarządu firmy.

Zgodnie z treścią złożonego oświadczenia Pani Blanka Borkowska spełnia kryteria niezależności wymienione w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz wynikające z zasady 2.3. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 w zakresie braku rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.