Wacław Szary - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu, Członek Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń

WYKSZTAŁCENIE:

2016 - 2017 - Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu wraz z University of Applied Sciences Dresden, Wydział Społeczno-Ekonomiczny - Executive Master of Business Administration

2009 - 2010 - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Studia Podyplomowe,

Kierunek: Relacje Inwestorskie i Komunikacja Finansowa

1987 - 1992 - Politechnika Krakowska w Krakowie, Wydział Inżynierii Elektrycznej, Ukończone dyplomem magistra inżyniera

1991 - 1992 - Politechnika Krakowska w Krakowie, Studium Pedagogiczne – Uzupełniające,

1983 - 1987 - Liceum Ogólnokształcące w Strzyżowie, profil matematyczno-fizyczny,

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Grudzień 2020 – nadal - Dataconsult S.A.  z siedzibą w Krakowie, Przewodniczący Rady Nadzorczej

Czerwiec 2020 – nadal - VRG S. A. z siedzibą w Krakowie, Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu, Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń

Wrzesień 2018 – nadal - Uzdrowisko Rymanów S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wrzesień 2018 – nadal - Sagitum S.A. z siedzibą w Rzeszowie, Członek Rady Nadzorczej

Czerwiec 2018 – Listopad 2020 - Dataconsult S.A.  z siedzibą w Krakowie, doradca Zarządu

2014 - wrzesień 2017 - OPTeam S.A. z siedzibą w Jasionce, Prezes Zarządu

Lipiec 2017  – Maj 2018 - NEOMEDIC S. A. z siedzibą w Krakowie, Członek Rady Nadzorczej

Lipiec 2016 – Lipiec 2017 - BALTA S. A. z siedzibą w Rydze na Łotwie, Członek Rady Nadzorczej

2014 – nadal - Orzeł Opony S.A. z siedzibą w Poniatowej, Członek Rady Nadzorczej

2011 - 2014 - OPTeam S.A. z siedzibą w Jasionce, Wiceprezes Zarządu

2005 – 2011 - Elektra Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, Prezes Zarządu

2005 - 2006 - Centrum Doradztwa Gospodarczego Silesia Sp. z o.o. z siedzibą  w Katowicach, Prokurent

2003 - 2006 - Uninet Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, Prokurent

1994 - 2004 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie, Starszy inspektor kontroli

1992 - 1994 - Urząd Miasta w Strzyżowie, Inspektor ds. informatyki

 

Pan Wacław Szary spełnia kryteria niezależności wymienione w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz  spełnia kryteria niezależności z zasady 2.3. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”  przyjętych przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r. w zakresie braku rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.