ZWZA 29.06.2020

Dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VRG S.A. zwołanego na dzień 29.06.2020 roku.

Pliki do pobrania