Raport bieżący Nr 9/2020

Podstawa prawna: Inne regulacje

Temat: Kandydatura Pana Grzegorza Janasa  do Rady Nadzorczej VRG S.A. zgłoszona przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. reprezentujące Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”

VRG S.A. w Krakowie („Spółka”) zawiadamia, iż w dniu 18 lutego 2020 roku, Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. z siedzibą w Warszawie reprezentując Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”, występując w imieniu akcjonariusza Spółki, poinformowało Spółkę, że zamierza zgłosić kandydaturę Pana Grzegorza Janasa w wyborze członka Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 20 lutego 2020 roku.

W opinii Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. kariera zawodowa kandydata zapewnia prawidłowe wypełnianie funkcji niezależnego członka Rady Nadzorczej.

Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu życiorys zawodowy Pana Grzegorza Janasa wraz z jego zgodą na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki oraz oświadczeniami jako niezależnego kandydata do  Rady Nadzorczej Spółki.

Pliki do pobrania