Raport bieżący nr 9/2017

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


Temat: Skonsolidowane przychody oraz szacunkowa marża ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową Vistula Group S.A. w lutym 2017.


Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lutym 2017 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosły około 44,8 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w lutym 2016 roku o około 14,2%.
W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – luty 2017 roku wyniosła około 88,7 mln zł i była wyższa o około 11,4% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w lutym 2016 roku przez Grupę Kapitałową Spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:
a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler) - wyniosły około 23,4 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w lutym 2016 roku  o około 24,6%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – luty 2017 roku w tym segmencie wyniosła około 50,6 mln zł i była wyższa o około 19,3% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.
b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 18,3  mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w lutym 2016 roku o około 2,0%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – luty 2017 roku w tym segmencie wyniosła około  32,9  mln zł i była wyższa o około 1,2% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Spółka informuje, iż szacunkowa skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta w lutym 2017 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosła około 49,5 % i była niższa od marży osiągniętej w lutym 2016 roku o około 0,3 p.p. W ujęciu narastającym szacunkowa skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń-luty 2017 wyniosła około 49,6% i była niższa o 0,1 p.p. od marży osiągniętej w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Spółka informuje, że łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej Grupy Kapitałowej Spółki  na koniec lutego 2017 roku  wyniosła 30,5 tys. m2 i była wyższa o 10,8% od powierzchni sprzedaży detalicznej w lutym 2016 roku.