Raport bieżący Nr 8/2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Cofnięcie wniosku akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VRG S.A. i ogłoszenie o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VRG S.A. zwołanego na dzień 1 marca 2021

1) Zarząd VRG S.A. w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 19 stycznia 2021 roku otrzymał pismo akcjonariusza Spółki IPOPEMA 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie („Fundusz”) o cofnięciu wniosku złożonego przez Fundusz w dniu 28 października 2020 roku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 69/2020.

2) W związku z otrzymaniem przez Spółkę pisma Funduszu, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, Zarząd Spółki ogłasza, że na podstawie uchwały Zarządu podjętej w dniu 19 stycznia 2021 roku odwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 1 marca 2021 roku, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 83/2020.