Raport bieżący nr 8/2016

Raport bieżący nr 8/2016

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacjebieżące i okresowe.

Temat: Rezygnacja osoby nadzorującej..

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, iż w dniu 4 marca 2016 roku otrzymała oświadczenie Pana Mirosława Panka o rezygnacji z dniem 6 marca 2016 roku z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki z powodu powołania na inne stanowisko.

 

Erwin Bakalarz

Członek Zarządu