Raport bieżący Nr 76/2020

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Temat: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz szacunkowa marża ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową VRG S.A. w listopadzie 2020.

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w listopadzie 2020 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosły około 47,4 mln zł i były niższe od przychodów osiągniętych w listopadzie 2019 roku o około 52,0%.

W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń - listopad 2020 roku wyniosła około 722,3 mln zł i była niższa o około 20,7% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w listopadzie 2020 roku przez Grupę Kapitałową Spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:

a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Bytom, Wólczanka, Deni Cler) - wyniosły około 28,3 mln zł i były niższe od przychodów osiągniętych w listopadzie 2019 roku o około 57,3 %. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń - listopad 2020 roku w tym segmencie wyniosła około 423,4 mln zł  i była niższa o około 26,3% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 17,3  mln zł i były niższe od przychodów osiągniętych w listopadzie 2019 roku o około 40,4%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń - listopad 2020 roku w tym segmencie wyniosła około 276,9  mln zł i była niższa o około 8,4% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

VRG S.A. informuje, że skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta w listopadzie 2020 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosła około 49,3% i była niższa od marży osiągniętej w listopadzie 2019 roku o około 3,3 pp. W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń - listopad 2020 wyniosła około 48,6% i była niższa o 3,1 pp. od marży osiągniętej w analogicznym okresie ubiegłego roku.

 

Spółka informuje, że łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej Grupy Kapitałowej  na koniec listopada 2020 roku  wyniosła 53,0 tys. m2 i była niższa o 2,4% od powierzchni sprzedaży detalicznej w listopadzie 2019 roku.