Raport bieżący nr 76/2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Komunikat KDPW S.A. w sprawie rejestracji akcji serii O


VRG S.A. z siedzibą w Krakowie zawiadamia na podstawie komunikatu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 27 grudnia 2018 roku, iż w dniu 28 grudnia 2018 roku na podstawie Uchwały nr 754/2018 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 17 grudnia 2018 roku, nastąpi rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych pod kodem ISIN PLVSTLA00011 53.260.876 akcji zwykłych na okaziciela serii O emitowanych przez spółkę VRG S.A. w związku z połączeniem spółek VRG S.A. i Bytom S.A. dokonanym poprzez zamianę akcji spółki Bytom S.A. na akcje spółki VRG S.A.