Raport bieżący nr 75/2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Wykluczenie z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji spółki BYTOM S.A.


VRG S.A. z siedzibą w Krakowie jako następca prawny spółki BYTOM S.A. zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym otrzymała informację o podjęciu Uchwały nr 1296/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji spółki BYTOM S.A., o następującej treści:

„Uchwała Nr 1296/2018
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji spółki BYTOM S.A.

§ 1

W związku z dokonanym połączeniem spółki BYTOM S.A. (spółka przejmowana) ze spółką VISTULA GROUP S.A. (spółka przejmująca – obecnie VRG S.A.), Zarząd Giełdy działając na podstawie § 31 ust. 2 pkt 6) i ust. 5 Regulaminu Giełdy, postanawia wykluczyć z obrotu giełdowego akcje spółki BYTOM S.A., oznaczone kodem „PLBYTOM00010” – z dniem 28 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”