Raport bieżący Nr 72/2020

Zarząd VRG S.A. z siedzibą w Krakowie [„Spółka”], w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 15/2020 dotyczącego możliwego wpływu pandemii COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Spółki, raportu bieżącego nr 63/2020 dotyczącego m.in. aktualizacji informacji na temat wpływu skutków koronawirusa na przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej VRG S.A. w roku 2020, raportu bieżącego nr 70 dotyczącego skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży oraz szacunkowej marży ze sprzedaży osiągniętych przez Grupę Kapitałową VRG S.A. w październiku 2020 oraz wprowadzonego na podstawie rozp. Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. z dniem 7 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r. drugiego zakazu prowadzenia działalności handlowej w przedmiocie działalności Grupy Kapitałowej VRG S.A. w dużych obiektach handlowych, w których usytuowana jest przeważająca ilość salonów sprzedaży, Spółka ponownie aktualizuje scenariusz bazowy, który zakłada obecnie utratę do 25 % sprzedaży w 2020 r.