Raport bieżący nr 72/2015

Raport bieżący nr 72/2015

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Temat: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży  osiągnięte przez Grupę Kapitałową Vistula Group S.A. w październiku 2015..

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w październiku 2015 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosły około 39,5  mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w październiku 2014 roku o około 15,5%.

W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – październik  2015 roku wyniosła około 394,1 mln zł i była wyższa o około 17,0% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w październiku 2015 roku przez Grupę Kapitałową Spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:

a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler) - wyniosły około 22,9 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w październiku 2014 roku  o około 20,5%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – październik  2015 roku w tym segmencie wyniosła około 217,6  mln zł i była wyższa o około 20,3% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 13,2 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w październiku 2014 roku o około 13,4%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – październik  2015 roku w tym segmencie wyniosła około 141,0  mln zł i była wyższa o około 13,4% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

Erwin Bakalarz

Członek Zarządu