Raport bieżący nr 7/2016

Raport bieżący nr 7/2016

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Temat: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży  osiągnięte przez Grupę Kapitałową Vistula Group S.A. w lutym 2016.

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lutym 2016 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosły około 39,1 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w lutym 2015 roku o około 15,7%.
W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – luty 2016 roku wyniosła około 79,5 mln zł i była wyższa o około 14,8% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w lutym 2016 roku przez Grupę Kapitałową Spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:
a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler) - wyniosły około 18,8  mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w lutym 2015 roku  o około 18,7% . W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – luty 2016 roku w tym segmencie wyniosła około 42,4 mln zł i była wyższa o około 17,8% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 18,0 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w lutym 2015 roku o około 15,8 %. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – luty 2016 roku w tym segmencie wyniosła około 32,5  mln zł i była wyższa o około 21,5% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

Erwin Bakalarz

Członek Zarządu