Raport bieżący nr 71/2015

Raport bieżący: 71/2015

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi


Temat: Informacje otrzymane od osób obowiązanych do przekazania informacji.

Vistula Group S.A. w Krakowie przekazuje informacje otrzymane na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od dwóch osób pełniących funkcje kierownicze w spółce Vistula Group S.A. oraz w strukturze organizacyjnej grupy kapitałowej Vistula Group S.A.,  posiadających stały dostęp do informacji poufnych, nie będących członkami zarządu Vistula Group S.A.  

Informacja przekazywana na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi

1.Imiona i nazwiska osób obowiązanych do przekazania informacji

Brak zgody na przekazanie danych osobowych

2. Wskazanie przyczyny przekazania informacji z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem

Transakcje zbycia akcji Vistula Group S.A. przez  osoby pełniące funkcje kierownicze w spółce Vistula Group S.A. oraz w strukturze organizacyjnej grupy kapitałowej Vistula Group S.A. i posiadające stały dostęp do informacji poufnych, nie będące członkami zarządu Vistula Group S.A.  

3. Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja

Akcje zwykłe na okaziciela spółki Vistula Group S.A.

4. Opis transakcji:

Transakcje osoby pełniącej funkcję kierowniczą w spółce Vistula Group S.A. nie będącej członkiem zarządu Vistula Group S.A.  

Data transakcji; Kupno/sprzedaż; Łączny wolumen (szt); Cena transakcji (zł)
16.10.2015; Sprzedaż; 7500; 2,88
04.09.2015; Sprzedaż; 2500; 2,48
02.07.2015; Sprzedaż; 2756; 2,18

Transakcja osoby pełniącej funkcję kierowniczą w strukturze organizacyjnej grupy kapitałowej Vistula Group S.A. nie będącej członkiem zarządu Vistula Group S.A.  

Data transakcji; Kupno/sprzedaż; Łączny wolumen (szt); Cena transakcji (zł)
22.10.2015; Sprzedaż; 29000; 2,83

5. Miejsce zawarcia transakcji

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”)

6. Tryb zawarcia transakcji

Transakcje sesyjne na GPW

7. Data i miejsce sporządzenia informacji

Kraków,   22 października  2015 roku

 

Erwin Bakalarz

Członek Zarządu