Raport bieżący Nr 69/2020

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Temat: Wniosek akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VRG S.A.

Zarząd VRG S.A. w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 28 października 2020 roku otrzymał wniosek akcjonariusza Spółki IPOPEMA 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie („Fundusz”) złożony na podstawie art. 400 par. 1 KSH o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Wniosek Funduszu, o którym mowa powyżej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Pliki do pobrania