Raport bieżący nr 68/2015

Raport bieżący nr 68/2015

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Temat: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży  osiągnięte przez Grupę Kapitałową Vistula Group S.A. we wrześniu 2015.

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte we wrześniu 2015 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosły około 38,5 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych we wrześniu 2014 roku o około 23,8%.
W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – wrzesień  2015 roku wyniosła około 354,2  mln zł i była wyższa o około 17,0% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte we wrześniu 2015 roku przez Grupę Kapitałową Spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:
a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler) - wyniosły około 22,2 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych we wrześniu 2014 roku  o około 33,4%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – wrzesień  2015 roku w tym segmencie wyniosła około 194,8  mln zł i była wyższa o około 20,3% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 13,9 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych we wrześniu 2014 roku o około 21,1%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – wrzesień  2015 roku w tym segmencie wyniosła około 127,8  mln zł i była wyższa o około 13,4% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

Erwin Bakalarz

Członek Zarządu