Raport bieżący nr 66/2018

Podstawa prawna: Art. 17 ust 1 MAR - informacje poufne

Temat: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz szacunkowa marża ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową VRG S.A. w listopadzie 2018.

VRG S.A (poprzednia nazwa: Vistula Group S.A., dalej: „Spółka”) informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w listopadzie 2018 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosły około 66,8 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w listopadzie 2017 roku o około 16,4%.

W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń - listopad 2018 roku wyniosła około 657,5 mln zł i była wyższa o około 13,6% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w listopadzie 2018 roku przez Grupę Kapitałową Spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:

a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler) - wyniosły około 41,9 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w listopadzie 2017 roku o około 21,1%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń - listopad 2018 roku w tym segmencie wyniosła około 374,8 mln zł i była wyższa o około 11,7% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 20,0 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w listopadzie 2017 roku o około 17,5%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń - listopad 2018 roku w tym segmencie wyniosła około 247,6 mln zł i była wyższa o około 19,9% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Spółka informuje, że skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta w listopadzie 2018 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosła około 51,4% i była niższa od marży osiągniętej w listopadzie 2017 roku o około 1,3 p.p. W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń - listopad 2018 wyniosła około 50,6% i była niższa o 1,2 p.p. od marży osiągniętej w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Spółka informuje, że łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej Grupy Kapitałowej Spółki na koniec listopada 2018 roku wyniosła 35,4 tys. m2 i była wyższa o 8,2% od powierzchni sprzedaży detalicznej w listopadzie 2017 roku.

Spółka jako następca prawny spółki Bytom S.A. informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Bytom S.A. w listopadzie 2018 roku wyniosły około 18,9 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w listopadzie 2017 roku o około 22,9%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych przez Bytom S.A. w okresie styczeń - listopad 2018 roku wyniosła około 175,5 mln zł i była wyższa o około 12,4% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Marża ze sprzedaży osiągnięta przez Bytom S.A. w listopadzie 2018 roku wyniosła około 51,8% i była niższa od marży osiągniętej w listopadzie 2017 roku o około 0,8 p.p. W ujęciu narastającym marża ze sprzedaży osiągnięta przez Bytom S.A. w okresie styczeń - listopad 2018 wyniosła około 52,5% i była wyższa o 1,8 p.p. od marży osiągniętej w analogicznym okresie ubiegłego roku.