Raport bieżący Nr 65/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 13 października 2020r.

Zarząd VRG SA z siedzibą w Krakowie („Spółka”), w związku z dokonanym w dniu 16 września 2020 r. ogłoszeniem o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 13 października 2020 roku na godzinę 12:00 w budynku w Krakowie przy ul. Pilotów 10 („Walne Zgromadzenie”), ogłasza o odwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Podstawą odwołania Walnego Zgromadzenia jest uchwała Zarządu Spółki z dnia 9 października 2020 r., która została podjęta po zapoznaniu się przez Zarząd z aktualnymi informacjami w sprawie rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz w związku z wprowadzeniem z dniem 10 października 2020 roku żółtej strefy na terenie Polski i związanych z tym obostrzeń.

Z uwagi na aktualne uwarunkowania związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, w ocenie Zarządu brak jest możliwości zgodnego z prawem i bezpiecznego przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia.