Raport bieżący nr 64/2016

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR –informacje poufne

Temat: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową Vistula Group S.A. w listopadzie 2016.

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w listopadzie 2016 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosły około 47,9 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w listopadzie 2015 roku o około 15,3%.
W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – listopad 2016 roku wyniosła około 506,3 mln zł i była wyższa o około 16,1% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w listopadzie 2016 roku przez Grupę Kapitałową Spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:
a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler) - wyniosły około 28,5 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w listopadzie 2015 roku  o około 15,1%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – listopad 2016 roku w tym segmencie wyniosła około 290,0 mln zł i była wyższa o około 19,6% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.
b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 15,7 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w listopadzie 2015 roku o około 17,2 %. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – listopad 2016 roku w tym segmencie wyniosła około  180,5  mln zł i była wyższa o około 16,9% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Spółka informuje, że łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej Grupy Kapitałowej  na koniec listopada 2016 roku  wyniosła 30,3 tys. m2 i była wyższa o 8,7% od powierzchni sprzedaży detalicznej w listopadzie 2015 roku.