Raport bieżący Nr 63/2020

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Temat: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz szacunkowa marża ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową VRG S.A. we wrześniu 2020; aktualizacja informacji na temat wpływu skutków koronawirusa na przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej VRG S.A. w roku 2020

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte we wrześniu 2020 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosły około 75,2 mln zł i były niższe od przychodów osiągniętych we wrześniu 2019 roku o około 5,1%.

W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń-wrzesień 2020 roku wyniosła około 621,7 mln zł i była niższa o około 15,5% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte we wrześniu 2020 roku przez Grupę Kapitałową Spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:

a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Bytom, Wólczanka, Deni Cler) - wyniosły około 43,7 mln zł i były niższe od przychodów osiągniętych we wrześniu 2019 roku o około 9,9%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń-wrzesień 2020 roku w tym segmencie wyniosła około 367,2 mln zł  i była niższa o około 20,1% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 29,7 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych we wrześniu 2019 roku o około 7,4%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń-wrzesień 2020 roku w tym segmencie wyniosła około 235,8 mln zł i była niższa o około 5,1% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

VRG S.A. informuje, że skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta we wrześniu 2020 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosła około 51,9% i była niższa od marży osiągniętej we wrześniu 2019 roku o około 1,1 pp. W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń-wrzesień 2020 wyniosła około 48,2% i była niższa o 3,1 pp. od marży osiągniętej w analogicznym okresie ubiegłego roku

Spółka informuje, że łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej Grupy Kapitałowej  na koniec września 2020 roku  wyniosła 52,6 tys. m2 i była niższa o 2,2% od powierzchni sprzedaży detalicznej we wrześniu 2019 roku.

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 15/2020 dotyczącego możliwego wpływu pandemii COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Spółki oraz informacji przekazanych w skonsolidowanym raporcie półrocznym za okres I półrocza 2020 roku na temat scenariusza bazowego, Spółka aktualizuje scenariusz bazowy, który zakłada obecnie utratę do 15% sprzedaży w 2020 roku.