Raport bieżący nr 63/2016

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR –informacje poufne

Temat: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową Vistula Group S.A. w październiku 2016.

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w październiku 2016 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosły około 47,8 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w październiku 2015 roku o około 19,1%. 

W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – październik 2016 roku wyniosła około 458,2 mln zł i była wyższa o około 16,1% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w październiku 2016 roku przez Grupę Kapitałową Spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:
a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler) - wyniosły około 30,6 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w październiku 2015 roku  o około 33,0%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – październik 2016 roku w tym segmencie wyniosła około 261,5 mln zł i była wyższa o około 20,1% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.
b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 14,4 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w październiku 2015 roku o około 9,3 %. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – październik 2016 roku w tym segmencie wyniosła około  164,8  mln zł i była wyższa o około 16,9% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Spółka informuje, że łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej Grupy Kapitałowej  na koniec października 2016 roku  wyniosła 29,7 tys. m2 i była wyższa o 9,8% od powierzchni sprzedaży detalicznej w październiku 2015 roku.