Raport bieżący nr 62/2018

Podstawa prawna: Art. 17 ust 1 MAR - informacje poufne

Temat: Zawieszenie notowań akcji Bytom S.A. w związku z planowanym połączeniem ze spółką Vistula Group S.A.

Zarząd spółki Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość,  iż w dniu 27 listopada 2018 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę Nr 1188/2018 w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki Bytom S.A. o poniższej treści:

„Uchwała Nr 1188/2018
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 27 listopada 2018 r.
w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki BYTOM S.A.

§ 1

Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1) oraz § 33 ust. 2 Regulaminu Giełdy, po rozpatrzeniu wniosku spółki BYTOM S.A. o zawieszenie notowań akcjami tej spółki w związku z planowanym połączeniem ze spółką VISTULA GROUP S.A., Zarząd Giełdy postanawia zawiesić obrót akcjami spółki BYTOM S.A., oznaczonymi kodem „PLBYTOM00010”   od dnia 29 listopada 2018 r.

§ 2

Na podstawie § 110 ust. 10 i 11 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje:
1) zlecenia maklerskie na akcje spółki BYTOM S.A., o których mowa w § 1, przekazane na giełdę, a nie zrealizowane do dnia 28 listopada 2018 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu sesji giełdowej w tym dniu;
2) od dnia zawieszenia, o którym mowa w § 1, zlecenia maklerskie na akcje spółki BYTOM S.A. nie będą przyjmowane.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”