Raport bieżący Nr 6/2023

Podstawa prawna: Art. 56  pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Temat: Zmiana terminu publikacji  raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2022

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), na podstawie § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2022, który zgodnie z raportem bieżącym Spółki nr 3/2023 został wyznaczony pierwotnie na dzień 5 kwietnia 2023 r.

Przyspieszony nowy termin publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2022 został wyznaczony na dzień 4 kwietnia 2023 r.