Raport bieżący Nr 6/2020

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR.

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), informuje, że w dniu 10 lutego 2020 roku otrzymała od FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Krakowie powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”), dotyczące osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze Panem Janem Pilchem, Członkiem Rady Nadzorczej Spółki.

 

Treść powiadomienia, o którym mowa powyżej zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Pliki do pobrania