Raport bieżący nr 6/2019

Podstawa prawna: Art. 17 ust 1 MAR - informacje poufne

Temat: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz szacunkowa marża ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową VRG S.A. w lutym 2019 roku

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lutym 2019 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosły około 69,0 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w lutym 2018 roku o około 38,1%.

W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń-luty 2019 roku wyniosła około 140,1 mln zł i była wyższa o około 35,8% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w lutym 2019 roku przez Grupę Kapitałową Spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:

a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler, Bytom) - wyniosły około 39,7 mln zł (w tym Bytom 11,8 mln zł) i były wyższe od przychodów osiągniętych w lutym 2018 roku o około 58,1%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń-luty 2019 roku w tym segmencie wyniosła około 87,0 mln zł (w tym Bytom 26,6 mln zł) i była wyższa o około 50,0% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 26,9 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w lutym 2018 roku o około 25,1%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń-luty 2019 roku w tym segmencie wyniosła około 48,2 mln zł i była wyższa o około 24,9% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

VRG S.A. informuje, że skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta w lutym 2019 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosła około 48,0% i była wyższa od marży osiągniętej w lutym 2018 roku o około 0,8 p.p. W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń-luty 2019 wyniosła około 48,1% i była wyższa o 0,5 p.p. od marży osiągniętej w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Spółka informuje, że łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej Grupy Kapitałowej na koniec lutego 2019 roku  wyniosła 51,4 tys. m2 (w tym Bytom 15,6 tys. m2).