Raport bieżący nr 61/2016

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r.

Vistula Group S.A. w Krakowie („Spółka”) informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2016 roku. Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2016 roku przekazanym przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 2/2016, termin publikacji ww. raportu okresowego wyznaczony był na dzień 14 listopada 2016 roku.

Nowy termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2016 roku ustalony został na dzień 10 listopada 2016 roku.