Raport bieżący Nr 60/2021

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Temat: Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz szacunkowa marża ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową VRG S.A. w listopadzie 2021.

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz szacunkową marżę ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową VRG S.A. w listopadzie 2021. Powyższe dane zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Pliki do pobrania