Raport bieżący Nr 59/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ostawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Ogłoszenie Zarządu VRG S.A. z siedzibą w Krakowie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki; projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

1. Zarząd VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) uwzględniając między innymi fakt wpłynięcia do Spółki w dniu 16 września 2020 roku pisma z dnia 16 września 2020 roku zawierającego żądanie akcjonariusza Jerzego Mazgaja zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z siedzibą w Krakowie - ogłasza o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 13 października 2020 roku na godzinę 12.00 w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Pilotów 10, (31-462 Kraków). Pismo akcjonariusza, o którym mowa powyżej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stanowi załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

2. Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 13 października 2020 roku, w tym projekt uchwały nr 03/10/2020 wnioskowanej przez akcjonariusza. Projekty uchwał stanowią załącznik nr 3 do niniejszego raportu.

Pliki do pobrania