Raport bieżący nr 59/2016

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Temat: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży  osiągnięte przez Grupę Kapitałową Vistula Group S.A. we wrześniu 2016.

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte we wrześniu 2016 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosły około 42,9 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych we wrześniu 2015 roku o około 10,6%.

W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – wrzesień 2016 roku wyniosła około 410,1 mln zł i była wyższa o około 15,9% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte we wrześniu 2016 roku przez Grupę Kapitałową Spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:
a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler) - wyniosły około 24,6 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych we wrześniu 2015 roku  o około 10,7%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – wrzesień 2016 roku w tym segmencie wyniosła około 230,9 mln zł i była wyższa o około 18,6% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.
b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 15,5 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych we wrześniu 2015 roku o około 11,4 %. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – wrzesień 2016 roku w tym segmencie wyniosła około  150,4  mln zł i była wyższa o około 17,7% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Spółka informuje, że łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej Grupy Kapitałowej  na koniec września 2016 roku  wyniosła 28,9 tys. m2 i była wyższa o 7,6% od powierzchni sprzedaży detalicznej we wrześniu 2015 roku.