Raport bieżący nr 59/2015

Raport bieżący: 59/2015

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2015 roku.

Vistula Group S.A. w Krakowie („Spółka”) informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2015 roku. Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2015 roku przekazanym przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 3/2015 z dnia 12 stycznia 2015 roku, termin publikacji ww. raportu okresowego wyznaczony był na dzień 27 sierpnia 2015 roku.

Nowy termin publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2015 roku ustalony został na dzień 31 sierpnia 2015 roku.

 

Erwin Bakalarz

Członek Zarządu