Raport bieżący Nr 58/2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Zmiana terminu objęcia funkcji w Zarządzie Spółki przez Wiceprezesa Zarządu Spółki

Zarząd VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 4 listopada 2021 r. podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 10 września 2021 r. w sprawie powołania Pani Marty Fryzowskiej do składu Zarządu Spółki i powierzenia jej funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 54/2021.

Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 4 listopada 2021 r. w/w uchwała Rady została zmieniona w ten sposób, że Rada Nadzorcza postanowiła powołać Panią Martę Fryzowską do składu Zarządu Spółki, powierzając jej pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu, ze skutkiem od dnia 1 grudnia 2021 r. w miejsce dotychczasowej daty 1 stycznia 2022 r.