Raport bieżący nr 56/2015

Raport bieżący: 56/2015

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży  osiągnięte przez Grupę Kapitałową Vistula Group S.A. w lipcu 2015.

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lipcu 2015 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosły około 40,7 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w lipcu 2014 roku o około 18,3%.
W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – lipiec 2015 roku wyniosła około 276,5 mln zł i była wyższa o około 16,9% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w lipcu 2015 roku przez Grupę Kapitałową Spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:
a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler) - wyniosły około 21,2 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w lipcu 2014 roku  o około 14%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – lipiec 2015 roku w tym segmencie wyniosła około 151,3  mln zł i była wyższa o około 19,7% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 15,2 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w lipcu 2014 roku o około 19,1 %. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – lipiec 2015 roku w tym segmencie wyniosła około 98,6  mln zł i była wyższa o około 12,2 % od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

Erwin Bakalarz

Członek Zarządu