Raport bieżący Nr 54/2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki

Zarząd VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 10 września 2021 r.  podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 1 stycznia 2022 r.  do składu Zarządu Spółki p. Marty Fryzowskiej, powierzając jej funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Pani Marta Fryzowska, jest absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału Prawa i Administracji, specjalność: administracja (2001 - 2006). Od roku 2006 jest zatrudniona w spółce LPP S.A., kolejno na stanowiskach: asystenta kupca w dziale przygotowania produktu Reserved Men (2006 – 2007), młodszego kupca w tym samym dziale (2007 – 2009), kupca, a następnie kupca mody w tym samym dziale (2009 - 2010),  menedżera produktu w dziale przygotowania produktu Reserved Men (2011-2015), a od 10.2015 r. zajmuje stanowiska dyrektora kolekcji w dziale przygotowania produktu Reserved Men.  W latach 2010 - 2011 kupiec mody Cache – Cache, odzież damska (2010 – 2011) w Beaumanoir.

Pani Marta Fryzowska złożyła oświadczenie, że nie jest osobą skazaną za przestępstwa wymienione w art. 18 par. 2 KSH, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej wobec Spółki osobie prawnej jako członek jej organu, a także nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.