Raport bieżący Nr 53/2020

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Temat: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz szacunkowa marża ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową VRG S.A. w sierpniu 2020.

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w sierpniu 2020 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosły około 87,9 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w sierpniu 2019 roku o około 1,3%.

W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – sierpień 2020 roku wyniosła około 546,2  mln zł i była niższa o około 16,8% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w sierpniu 2020 roku przez Grupę Kapitałową Spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:

a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Bytom, Wólczanka, Deni Cler) - wyniosły około 48,2 mln zł i były niższe od przychodów osiągniętych w sierpniu 2019 roku o około 9,5%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – sierpień 2020 roku w tym segmencie wyniosła około 323,4 mln zł  i była niższa o około 21,4% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 37,6  mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w sierpniu 2019 roku o około 20,9%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – sierpień 2020 roku w tym segmencie wyniosła około 206,0  mln zł i była niższa o około 6,7% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

VRG S.A. informuje, że skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta w sierpniu 2020 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosła około  48,4% i była niższa od marży osiągniętej w sierpniu 2019 roku o około 1,4 pp. W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń-sierpień 2020 wyniosła około 47,8% i była niższa o 3,4 pp. od marży osiągniętej w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Spółka informuje, że łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej Grupy Kapitałowej  na koniec sierpnia 2020 roku  wyniosła 52,9 tys. m2 i była niższa o 1,7% od powierzchni sprzedaży detalicznej w sierpniu 2019 roku.