Raport bieżący nr 53/2017

Podstawa prawna: Art. 17 ust 1 MAR - informacje poufne

Temat: Otrzymanie przez Emitenta postanowienia o przedłużeniu postępowania antymonopolowego w sprawie koncentracji z Bytom S.A.

Zarząd Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 14 listopada 2017 r. wydanego w dniu 13 listopada 2017 r. przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postanowienia o przedłużeniu o 4 miesiące postępowania antymonopolowego wszczętego na wniosek Emitenta i Bytom S.A. w sprawie koncentracji polegającej na połączeniu Emitenta i Bytom S.A. W związku z wydanym postanowieniem postępowanie zostało skierowane do drugiej fazy, w której Prezes UOKIK może przeprowadzić badanie rynku. Skierowanie postępowania do drugiej fazy wpływa na czas trwania procedury połączenia.