Raport bieżący nr 53/2016

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Temat: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży  osiągnięte przez Grupę Kapitałową Vistula Group S.A. w sierpniu 2016.

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w sierpniu 2016 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosły około 46,0 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w sierpniu 2015 roku o około 16,0%.

W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – sierpień 2016 roku wyniosła około 367,2 mln zł i była wyższa o około 16,3% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w sierpniu 2016 roku przez Grupę Kapitałową Spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:

a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler) - wyniosły około 24,6 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w sierpniu 2015 roku  o około 15,7%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – sierpień 2016 roku w tym segmencie wyniosła około 206,3 mln zł i była wyższa o około 19,6% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 18,1 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w sierpniu 2015 roku o około 18,0%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – sierpień 2016 roku w tym segmencie wyniosła około  134,9  mln zł i była wyższa o około 18,4% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Spółka informuje, że łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej Grupy Kapitałowej  na koniec sierpnia 2016 roku  wyniosła 28,7 tys. m2 i była wyższa o 8,4% od powierzchni sprzedaży detalicznej w sierpniu 2015 roku.