Raport bieżący nr 53/2015

Raport bieżący: 53/2015

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży  osiągnięte przez Grupę Kapitałową Vistula Group S.A. w czerwcu 2015

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w czerwcu 2015 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosły około 45,9 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w czerwcu 2014 roku o około 17,1%.

W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – czerwiec 2015 roku wyniosła około 235,5 mln zł i była wyższa o około 16,7% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w czerwcu 2015 roku przez Grupę Kapitałową Spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:

a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler) - wyniosły około 27,4  mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w czerwcu 2014 roku  o około 22,6%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – czerwiec 2015 roku w tym segmencie wyniosła około 130,0  mln zł i była wyższa o około 20,6% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 14,4 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w czerwcu 2014 roku o około 7,4 %. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – czerwiec 2015 roku w tym segmencie wyniosła około 83,3  mln zł i była wyższa o około 11,0 % od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

Erwin Bakalarz

Członek Zarządu