Raport bieżący nr 52/2018

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Temat: Udostępnienie do publicznej wiadomości memorandum informacyjnego dotyczącego emisji nowych akcji Emitenta serii O w związku z połączeniem ze spółką Bytom S.A.

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 51/2018 informuje, że elektroniczna wersja memorandum informacyjnego Emitenta sporządzonego w związku z ofertą publiczną nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii O oraz zamiarem ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym w związku z połączeniem Emitenta ze spółką Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie, zatwierdzonego w dniu 8 października 2018 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego, opublikowana zostanie w dniu 12 października 2018 r. na stronie internetowej Emitenta www.vistulagroup.pl w dziale: „Dla Inwestorów” oraz na stronie internetowej firmy inwestycyjnej, to jest Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z siedzibą w Warszawie www.bossa.pl.