Raport bieżący Nr 5/2020

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - Informacje poufne

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz szacunkowa marża ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową VRG S.A. w styczniu 2020.

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w styczniu 2020 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosły około 78,2  mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w styczniu 2019 roku o około 10,0%.

Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w styczniu 2020 roku przez Grupę Kapitałową Spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:

a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler, Bytom) - wyniosły około 50,5 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w styczniu 2019 roku  o około 6,9%.

b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 25,5 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w styczniu 2019 roku o około 19,4%.

VRG S.A. informuje, że skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta w styczniu 2020 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosła około  49,9% i była wyższa od marży osiągniętej w styczniu 2019 roku o około 1,5 p.p.

Spółka informuje, że łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej Grupy Kapitałowej  na koniec stycznia 2020 roku  wyniosła 54,1 tys. m2 i była wyższa o 5,5% od powierzchni sprzedaży detalicznej w styczniu 2019 roku.