Raport bieżący nr 5/2019

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1  MAR - Informacje poufne

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz szacunkowa marża ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową VRG S.A. w styczniu 2019 roku

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w styczniu 2019 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosły około 70,8 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w styczniu 2018 roku o około 33,1%.

Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w styczniu 2019 roku przez Grupę Kapitałową Spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:

a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler, Bytom) - wyniosły około 47,3 mln zł (w tym Bytom 14,9 mln zł) i były wyższe od przychodów osiągniętych w styczniu 2018 roku o około 44,0%.

b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 21,3 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w styczniu 2018 roku o około 24,4%.
VRG S.A. informuje, że skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta w styczniu 2019 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosła około 48,6 % i była wyższa od marży osiągniętej w styczniu 2018 roku o około 0,6 p.p.

Spółka informuje, że łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej Grupy Kapitałowej na koniec stycznia 2019 roku wyniosła 51,2 tys. m2 (w tym Bytom 15,6 tys. m2).